top of page
ศัลยกรรมกระดูก น้องขาวขาว

ศัลยกรรมกระดูก

น้องขาวขาว เจ็บขาและเดิน 3 ขา มาเป็นเวลานาน

จึงเข้ามาตรวจที่คลินิกเฉพาะทาง กระดูกและข้อ พบว่า เอ็นไขว้หน้าหัวเข่าขาด          

ต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัด TPLO เพื่อทำให้น้องสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง 

หลังผ่าตัด 3 วัน ตอนนี้ น้องเริ่มลงน้ำหนักขา และเริ่มเดินได้แล้ว

2.jpg
  • ศัลยกรรมกระดูกด้วยเทคนิค TPLO (tibial plateau leveling osteotomy) 

  เป็นการผ่าตัด เพื่อรักษา ภาวะเอ็นไขว้หน้าขาด ให้กลับมาเดินได้ ซึ่งการผ่าตัดศัลยกรรมเทคนิคขั้นสูงนี้ สามารถผ่าตัดได้ที่โรงพยาบาลสัตว์วุฒิเลิศการุณ ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงกรุงเทพ

เจ็บขาไม่ลงน้ำหนักขาเรื้อรัง เข้ามาตรวจได้ที่

คลินิกเฉพาะทางกระดูกและข้อ : ทุกวันจันทร์   

ที่โรงพยาบาลสัตว์วุฒิเลิศการุณ 

โทร : 085 999 9698

"ยังมีน้องหมาอีกหลายตัวที่เข้ามาผ่าตัด TPLO  ที่โรงพยาบาลสัตว์วุฒิเลิศการุณ

และสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง 

bottom of page