เวชศาสตร์ฟื้นฟู

     เวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือการกายภาพบำบัดในสัตว์เลี้ยง คือการรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกาย ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันการกลับมาป่วยซ้ำหรือป้องกันภาวะแทรกซ้อน แก่สัตว์เลี้ยงที่มีความพิการ หรือเสื่อมสมรรถภาพทางกาย ด้วยวิธีการใช้ยา การทำหัตถการ การใช้เครื่องมือ การออกกำลังกายหรือวิธีการอื่นๆที่เหมาะสม เพื่อให้กลับมาเป็นปกติหรือใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด  และช่วยย่นระยะเวลาการหายฟื้นตัวหลังผ่าตัดกระดูก ข้อต่อ และระบบประสาทให้เร็วขึ้นอีกด้วย 

    โรงพยาบาลสัตว์วุฒิเลิศการุณของเรา เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ตรวจรักษาและวินิจฉัยโรค โดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อุปกรณ์ครบครัน นวัตกรรมนำสมัย และได้มาตรฐาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา และคำแนะนำด้านการดูแลรักษาสัตว์ตลอด 24 ชั่วโมง

122119066_3569871853132237_1531937507746

- บำบัดก่อน และหลังผ่าตัด 

- การดูแผลขนาดใหญ่

- เลเซอร์ บำบัด

- การอักเสบของเอ็นข้อ

- หมอนรองกระดูกเคลื่อน

- การบาดเจ็บของกระดูกสันหลังและเส้นประสาท 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom