top of page
ศัลยกรรมตา ผ่าตัดหนังตาล่าง น้องชินจัง
6.jpg

ศัลยกรรมตา (ผ่าตัดหนังตาล่าง) 

น้องแบงค์พัน มาตรวจศัลยกรรมกระดูก

หลังผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าขาด ด้วยเทคนิค TPLO

   ก่อนผ่าตัดเจ้าของแจ้งว่า น้องเจ็บขามา 2 เดือนแล้ว แต่ยังไม่ทราบสาเหตุ คุณหมอจึงนัดคลินิกเฉพาะทางกระดูกและข้อ ตรวจพบว่า เอ็นไขว้หน้าขาด จึงทำการศัลยกรรมกระดูกด้วยเทคนิค TPLO

  •   ศัลยกรรมกระดูกด้วยเทคนิค TPLO (tibial plateau leveling osteotomy) เป็นการผ่าตัด เพื่อรักษา ภาวะเอ็นไขว้หน้าขาด ให้กลับมาเดินได้ ซึ่งการผ่าตัดศัลยกรรมเทคนิคขั้นสูงนี้ สามารถผ่าตัดได้ที่โรงพยาบาลสัตว์วุฒิเลิศการุณ ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงกรุงเทพ

   เจ็บขาไม่ลงน้ำหนักขาเรื้อรัง เข้ามาตรวจได้ที่ "คลินิกเฉพาะทางกระดูกและข้อ"

ทุกวัน จันทร์ ที่โรงพยาบาลสัตว์วุฒิเลิศการุณ และยังมีน้องหมาอีกหลายตัวที่เข้ามาผ่าตัด TPLO ที่โรงพยาบาลสัตว์วุฒิเลิศการุณและสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง

bottom of page