top of page

เคสศัลยกรรม

32.jpg

ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน

  น้องไข่ ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนเจ้าของแจ้งว่า น้องถูกสุนัขใหญ่กัด หลังถูกกัดน้องตาทะลักเลยพาน้องมาพบหมอ หมอได้ทำการย้อมสีกระจก...

36.jpg

ศัลยกรรมกระดูก

   เจ้าของแจ้งว่า น้องดูเจ็บขาหลังและไม่ค่อยลงน้ำหนัก เจ้าของลองยืนดู น้องจะยกขาและไม่ยอมลงน้ำหนัก แต่ถ้าปกติจะเดินเองลงน้ำหนักได้ ...

33.jpg

ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน

   เคสนี้น้องมาด้วยอาการปัสสาวะไม่ออก ก่อนหน้านี้น้องมีอาการปัสสาวะไม่ออกมา 2 สัปดาห์ น้องดูปวดท้องและเบ่งปัสสาวะ เจ้าของจึงพา...

31.jpg

ผ่าตัดกราม

น้องข้าวต้ม ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนและศัลยกรรมกระดูก เจ้าของแจ้งว่า กลับบ้านมาเจอน้องตาขวาทะลักออกมาและมีเลือดไหลเยอะมากจากจมูก...

35.jpg

ศัลยกรรมกระดูก

   พี่สอง ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนเจ้าของแจ้งว่า สังเกตเห็นว่าท้องน้องใหญ่ขึ้นและไม่ขับถ่ายเลยเป็นเวลา 19 วัน จึงพาน้องมาพบหมอ...

30.jpg

ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน

น้องปุ๊กโกะ ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน เจ้าของแจ้งว่า น้องมีก้อนเนื้อที่ใต้ตาซ้ายมาประมาณ 1-2 เดือนแล้ว ก้อนเนื้อมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและเร็ว...

หน้า

bottom of page