top of page
ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง น้อลัคกี้
7.jpg

ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

น้องลัคกี้ กระดูกสันหลังหัก

  มาศัลยกรรมกระดูกสันหลังด้วย อุปกรณ์ CVSRF 

เจ้าของแจ้งว่า น้องโดนรถชนลากไปกับถนน จึงรีบพาน้องมาพบหมอ

ผล X-Ray พบว่า กระดูกสันหลังหัก จึงต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัด ยึดตรึงกระดูกสันหลังด้วยอุปกรณ์พิเศษ

  • กระดูกสันหลังหักเดินไม่ได้ อัมพาตขาหลัง ให้คิดถึงเรา

ที่ โรงพยาบาลสัตว์วุฒิเลิศการุณ สามารถผ่าตัดได้ไม่ต้องเดินทางไกลถึงกรุงเทพ

ด้วยสัตวแพทย์ เฉพาะทางศัลยกรรม EEC Surgery Center

bottom of page