top of page
ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน น้องโอริโอ
32.jpg

ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน

น้องไข่ ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน (การผ่าตัดดันลูกตากลับแล้วเย็บปิด)

    เจ้าของแจ้งว่า น้องถูกสุนัขใหญ่กัด หลังถูกกัดน้องตาทะลักเลยพาน้องมาพบหมอ

   หมอได้ทำการย้อมสีกระจกตาและส่องด้วยแสงโคบอลเพื่อหาแผลที่กระจกตา เมื่อไม่พบแผลที่กระจกตาหมอจึงรักษาตาทะลักด้วยการศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน ผ่าตัดดันลูกตากลับแล้วเย็บปิด ตอนนี้น้องไข่หายดีแล้วค่ะ

   วิเคราะห์ เจาะลึกปัญหาโรคตาของสัตว์เลี้ยง โดยสัตวแพทย์เฉพาะทาง พร้อมอุปกรณ์ตรวจครบวงจร

โรงพยาบาลสัตว์วุฒิเลิศการุณ (เปิดบริการ 24 ชม.)

โทร : 085 999 9698

Line : @WTLVET

bottom of page