top of page
ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน น้องโอริโอ
33.jpg

ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน

ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน (ผ่าตัดนิ่ว)

   เคสนี้น้องมาด้วยอาการปัสสาวะไม่ออก ก่อนหน้านี้น้องมีอาการปัสสาวะไม่ออกมา 2 สัปดาห์ น้องดูปวดท้องและเบ่งปัสสาวะ เจ้าของจึงพาน้องมาพบหมอ

   หมอทำการ x-ray ตรวจพบนิ่วในกระเพาะปัสสาวะปริมาณมาก จึงรักษาด้วยการผ่าตัดนำก้อนนิ่วออกมา การผ่าตัดนำก้อนนิ่วออกมาจากสุนัข เพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงจากก้อนนิ่วที่อาจพบได้ เช่น

  • มะเร็ง ซึ่งอาจเป็นมะเร็งที่เริ่มต้นแล้วหรือเป็นมะเร็งที่อยู่ในระยะที่รุนแรงมาก การตรวจรักษาและผ่าตัดอาจจำเป็นเพื่อป้องกันการลุกลามของมะเร็งไปยังส่วนอื่นของร่างกายของสุนัข

  • การอักเสบจากก้อนนิ่ว ที่มีขนาดใหญ่หรือมีการเจริญเติบโตอาจทำให้เกิดการอักเสบ

  • ปัญหาอื่น ๆทางสุขภาพ เช่น การกดทับต่ออวัยวะและโครงสร้างในร่างกาย

โรงพยาบาลสัตว์วุฒิเลิศการุณ (เปิดบริการ 24 ชม.)

โทร : 085 999 9698

Line : @WTLVET

bottom of page