top of page

เคสศัลยกรรม

29.jpg

ศัลยกรรมกระดูก

   น้องชูชิ ศัลยกรรมกระดูก เจ้าของแจ้งว่าน้องโดนรถชนและไม่สามารถเดินได้ จึงพาน้องมาพบคุณหมอ หมอตรวจร่างกาย พบว่าไม่สามารถใช้...

26.jpg

ทำหมัน ฝากเลี้ยง

   น้องออดี้ มาทำหมัน แพ็กเกจฝากดูแล 7 วัน
ไอเราก็เท่ซะด้วย ขี้เล่น ตัวอ้วนขนปุกปุย น่ารัก 
มาดูกันว่าทำไมต้องทำหมัน ที่โรงพยาบาลสัตว์...

28.jpg

ทำหมันและฝากเลี้ยง

   น้องแมรี่ มาทำหมัน แพ็กเกจฝากดูแล 7 วัน
มาดูกันว่าทำไมต้องทำหมัน ที่โรงพยาบาลสัตว์วุฒิเลิศการุณ ...

25.jpg

ศัลยกรรมกระดูก

   น้องหลวงบางนา ศัลยกรรมกระดูก น้องมาด้วยอาการประตูกระจกหนีบขาหลังขวา ทำให้เดินด้วยส้นเท้า หมอตรวจร่างกายพบว่า เอ็นร้อยหวาย...

27.jpg

ศัลยกรรมกระดูก

   น้องโอที มาศัลยกรรมกระดูก ผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าขาด ด้วยเทคนิค TPLO ก่อนผ่าตัดเจ้าของแจ้งว่า น้องไม่ลงน้ำหนักขามาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่...

23.jpg

ศัลยกรรมกระดูก

ปูไข่ ศัลยกรรมกระดูก น้องมาด้วยอาการโดนรถจักรยานยนต์ชน 2 ขาหลังใช้งานไม่ได้ จึงพาน้องมาโรงพยาบาล หมอตรวจ X-Ray พบ...

หน้า

bottom of page