top of page
ส่องกล้องทางเดินอาหาร โรงพยาบาลสัตว์วุฒิเลิศการุณ เปิด 24 ชั่วโมง

ส่องกล้องทางเดินอาหาร กับโรงพยาบาลสัตว์วุฒิเลิศการุณ​

  • กินสิ่งแปลกปลอม หรือของเล่น

  • อาเจียนเรื้อรัง ไม่ทราบสาเหตุ

  • ตรวจภายในกระเพาะอาหาร และหลอดอาหาร

  • เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อกระเพาะอาหาร

โรงพยาบาลสัตว์วุฒิเลิศการุณ รักษาสัตว์ครบวงจร เปิดบริการทุกวัน 24 ชม.

ปรึกษาหรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

Tel : 085-9999698 (24 ชม.)

Line : @wtlvet

#โรงพยาบาลสัตว์ระยอง #รักษาสัตว์24ชั่วโมง #ส่องกล้องทางเดินอาหาร

#คลินิกสัตว์ระยอง #โรงพยาบาลสัตว์วุฒิเลิศการุณรักษาสัตว์24ชั่วโมง

#โรงพยาบาลสัตว์ผ่านมาตรฐานTAHSA #รักษาสัตว์ระยอง #TAHSA

bottom of page