top of page
6 พฤติกรรมก้าวร้าว.png
พฤติกรรมก้าวร้าว

พฤติกรรมก้าวร้าว

    สัตว์ทุกตัวจะมีพฤติกรรมที่เป็นการแสดงออกเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ในส่วนของพฤติกรรมก้าวร้าวได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งเร้าภายในและสิ่งเร้าภายนอกเช่น แสงอุณหภูมิสารเคมี หรือการสัมผัส และพฤติกรรมที่เกิดจากสิ่งเร้าภายในร่างกาย เช่น ฮอร์โมน ความหิว ความต้องการทางเพศ ความเครียด สิ่งต่างๆ พฤติกรรมก้าวร้าวเป็นสัญชาตญาณดิบในตัวสัตว์ทุกชนิด ในสัตว์เลี้ยงก็เช่นกันซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรเกิดขึ้น เจ้าของจึงควรที่จะมีข้อมูลเพื่อรับมือกับพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง

ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมความก้าวร้าว ได้แก่

 • ความวิตกกังวลความกลัวหรือความหวาดกลัว

 • ขาดโครงสร้างพฤติกรรมที่ดี

 • ขาดการสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงตัวอื่น หรือถูกเลี้ยงมาตัวเดียว

 • พฤติกรรมก้าวร้าวที่เกี่ยวกับระบบประสาท

 • ประสบการณ์ที่ทำให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด

 • พฤติกรรมหวงอาณาเขต

 • ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์หรือภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

 • การถูกละเลยจากเจ้าของ ความเจ็บป่วยทางการแพทย์หรือทางกายภาพ

 • สายพันธุ์ และการถ่ายถอดจากพันธุกรรม

 • แยกสัตว์ออกจากแม่เร็วเกินไป

 • เจ้าของไม่มีคำสั่งที่ชัดเจน เจ้าของไม่เคยฝึก หรือทำโทษโดยมีเหตุผล

 • เกิดอาการเจ็บป่วย

 • เฝ้าของ หวงของ

 • ป้องกันอาณาเขต ขู่ เห่า สัตว์อื่น

 • แว้งกัดหรือวิ่งเข้ามาจู่โจม 

     ถ้าเรารู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงมีแนวโน้มพฤติกรรมก้าวร้าวให้รีบแก้ไขทันที ควรฝึกตั้งแต่ยังเล็กๆ เพื่อให้เรียนรู้ ดีกว่าปล่อยไว้เพราะจะยิ่งแก้ยาก การฝึกอบรมเพื่อปรับพฤติกรรมก้าวร้าว เป็นตัวเลือกการรักษาพฤติกรรมก้าวร้าวที่เหมาะสม ซึ่งใช้การวิเคราะห์การทำงาน และการลดความรู้สึกวิตกกังวลอย่างเป็นระบบ ไม่แนะให้ใช้การบังคับปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การใช้เชือกมัดหรือการทารุณ เพราะจะทำให้สัตว์เกิดความหวาดกลัว

และอาจจะอารมณ์ร้ายได้มากกว่าเดิม

ติดต่อสอบถามได้ที่

Tel : 085-9999698

Line official : @wtlvet คลิกลิงก์ https://lin.ee/mMSiWa4

Map : https://maps.app.goo.gl/FR3StzyLNSowNHNVA

Facebook : โรงพยาบาลสัตว์วุฒิเลิศการุณ เปิด 24ชม ระยอง รักษาสัตว์ 

https://www.facebook.com/WTLVET

bottom of page