top of page
วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า.png
วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

ทาสทั้งหลาย รู้หรือไม่ ว่า...

....ทุก วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี องค์การอนามัยโลก หรือ WHO กำหนดให้เป็น
วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) เพื่อให้ประชาชนสามารถร่วมกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้

1. เจ้าของสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ต้องนำสัตว์เลี้ยง ไปฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่ออายุ 2-4 เดือน แล้วฉีดซ้ำตามกำหนดนัดทุกปี

2. ไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านตามลำพัง โดยไม่ใส่สายจูง เพราะอาจถูกสุนัขจรจัดที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดได้

3. ช่วยกันลดจำนวนสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ หรือสุนัขที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ โดยการทำหมันถาวร

ลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด

4. สามารถป้องกัน และหลีกเลี่ยงการโดนกัด ได้ด้วย “คาถา 5 ย.” คือ

- อย่าแหย่ ให้สุนัขโมโห

- อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา หรือทำให้สุนัขตกใจ

- อย่าแยก สุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า

- อย่าหยิบ ชามข้าว หรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหาร

- อย่ายุ่ง หรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆ ที่ไม่มีเจ้าของ หรือไม่ทราบประวัติ

ที่สำคัญ หากเจ้าของมีเวลา ก็ควรที่จะพาสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนตามนัด ให้ครบถ้วน และหากถูกสุนัข หรือแมว กัด ข่วน ต้องรีบล้างแผลด้วยน้ำ และสบู่ให้สะอาด ใส่ยารักษาแผลสด กักสุนัข หรือแมวไว้ดูอาการ 10 วัน ไปพบแพทย์เพื่อพิจารณาการรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบตามนัด

ติดต่อสอบถามได้ที่

Tel : 085-9999698

Line official : @wtlvet คลิกลิงก์ https://lin.ee/mMSiWa4

Map : https://maps.app.goo.gl/FR3StzyLNSowNHNVA

Facebook : โรงพยาบาลสัตว์วุฒิเลิศการุณ เปิด 24ชม ระยอง รักษาสัตว์ 

https://www.facebook.com/WTLVET

bottom of page