top of page
คลินิกปกเว็บไซต์.png
อัลตราซาวด์ ดียังไง

อัลตราซาวด์ ดียังไง?  มารู้จักอัลตราซาวด์กัน

อัลตราซาวด์ คือ คลื่นเสียงชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความถี่สูงกว่า 20,000 Hz คลื่นเสียงอัลตราซาวด์ นี้ ปัจจุบันได้ถูกนำมาพัฒนาเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ ทั้งในมนุษย์และสัตว์

     ประโยชน์ในการ อัลตราซาวด์

      - ตรวจนิ่วในถุงน้ำดี

      - ตรวจหามะเร็งก้อนเนื้อในช่องท้อง

      - ตรวจความผิดปกติของหัวใจ หลอดเลือด

      - ตรวจความผิดปกติอวัยวะภายในช่องท้อง

      - ประเมินขนาด รูปร่าง ตำแหน่งลักษณะโครงสร้างภายใน

      - ตรวจน้ำในช่องท้อง หรือช่องอก และสัตว์ที่เป็นโรคหัวใจ

      - ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเก็บตัวอย่างนํ้า และชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัย

      - วินิจฉัยแยกก้อนเนื้องอกออกจากถุงน้ำ ( แยกไม่ได้ด้วยภาพเอกซเรย์ )

 การเตรียมตัวสัตว์เลี้ยงก่อนการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตราซาวด์

   1.) งดอาหารก่อนตรวจ 6-8 ชั่วโมง

   2.) ไม่ต้องงดน้ำก่อนตรวจอัลตร้าซาวด์

* สัตว์เลี้ยงที่ขนหนาอาจจะต้องโกนขนก่อนทำอัลตร้าซาวด์ *

ติดต่อสอบถามได้ที่

Tel : 085-9999698

Line official : @wtlvet คลิกลิงก์ https://lin.ee/mMSiWa4

Map : https://maps.app.goo.gl/FR3StzyLNSowNHNVA

Facebook : โรงพยาบาลสัตว์วุฒิเลิศการุณ เปิด 24ชม ระยอง รักษาสัตว์ 

https://www.facebook.com/WTLVET

bottom of page